MENU

Een werkplaats, een maandelijkse beurs, een professionele ondersteuning, een tentoonstelling en de verkoop van een werk

EEN STEUN VOOR DE JONGE KUNSTENAARS

Eenmaal per jaar wordt een wedstrijd georganiseerd om de kunstenaars te selecteren die in aanmerking komen voor een residentie. Dit verblijf gaat gepaard met een door de Stichting toegekende beurs. Deze wedstrijd is voorbehouden aan jonge beeldende kunstenaars tussen 18 en 30 jaar, Belgen en buitenlanders die in een hedendaagse geest werken.

Van september tot juni krijgen de laureaten van de wedstrijd een kunstenaarsatelier aangeboden in het hartje van Brussel (Vaartstraat 77, 1000 Brussel).

Tijdens hun residentie ontvangen zij van oktober tot juni een maandelijkse toelage van 300 euro als bijdrage voor de aankoop van hun materiaal.

Zij genieten van de aandachtige begeleiding van een professionele kunsthistoricus.

Aan het eind van hun verblijf stellen de beurshouders hun werken gedurende een maand in de residentie tentoon. De tentoonstelling wordt geopend in juni 2023.

In overleg met de kunstenaar koopt de Stichting ook een kunstwerk van elke kunstenaar, voor een bedrag van 700 euro.

De jury bestaat uit professionals uit de hedendaagse kunstsector. Deze jury komt begin september bijeen en selecteert de bursalen na onderzoek van hun kandidaturen. De kunstenaars worden in de loop van de daaropvolgende dagen van het besluit in kennis gesteld. Vervolgens kunnen de laureaten de studio's betrekken, nadat zij de voorwaarden voor het gebruik van de lokalen hebben aanvaard. Uiterlijk eind juli moeten de bursalen de lokalen hebben schoongemaakt, deze in de staat hebben teruggebracht waarin zij ze hebben ontvangen en de sleutels hebben teruggegeven.

Houder worden van een studiebeurs

De oproep tot het indienen van aanvragen voor de residentie 2022-2023 wordt in april 2022 gelanceerd. Kandidaten kunnen hun sollicitatie indienen tot 1 augustus 2022 (middernacht), overeenkomstig het wedstrijdreglement. De volledige aanvraag moet per e-mail (of via WeTransfer) worden gezonden naar de artistiek directeur Laura Neve op laura@carrefourdesarts.be

De jury zal begin september bijeenkomen en de kunstenaars zullen in de daaropvolgende dagen bericht ontvangen over de beslissing.

Het dossier moet bevatten

volledige contactgegevens: naam, voornaam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum van de aanvrager.

een curriculum vitae met een gedetailleerde beschrijving van de artistieke loopbaan van de aanvrager: opleiding, diploma's, tentoonstellingen, residenties, prijzen, enz.

een intentieverklaring (maximaal 3 bladzijden tekst) met

  1. een toelichting op het werk van de aanvrager, rechtstreeks verband houdend met het in de aanvraag verstrekte beeldmateriaal (korte en duidelijke beschrijving van zijn/haar artistieke visie, zoals geïllustreerd in de voorbeelden).
  • een beschrijving van het project dat hij/zij in het kader van het verblijf wenst te ontwikkelen en een toelichting verstrekken over hoe dit verblijf hem/haar helpt een belangrijke stap in zijn/haar artistieke loopbaan te zetten. Ontwikkeling en doel van het project (bedoeling, gebruikte materialen, verkenning van creatieve methoden, enz.)
  • Beeldmateriaal: maximaal 7 beelden en/of 2 video's ter illustratie van het werk van de kandidaat (met vermelding van titels, materialen, afmetingen en data).
  • het wedstrijdreglement, gedateerd en ondertekend. Gevraagd wordt dit aandachtig door te lezen.

De verschillende documenten moeten in één enkel pdf-document worden samengebracht, met uitzondering van het ondertekende reglement dat een afzonderlijk bestand zal vormen. De pdf mag niet langer zijn dan 13 pagina's en het gewicht mag niet meer zijn dan 7 MB. Video's moeten bij voorkeur via een link in het bestand worden geïntegreerd.

DE jury

De jury, bestaande uit professionals uit de hedendaagse beeldende kunstsector, zal rond 1 september bijeenkomen om te beraadslagen en om de winnaars te selecteren met de Raad van Bestuur. Het besluit wordt in de daaropvolgende dagen meegedeeld.

Jury 2023 : Adrien Grimmeau (Directeur van ISELP), Marie Papazoglou (freelance curator) en Christophe Veys (curator, verzamelaar en Directeur van Centre de la Gravure et de l’Image imprimée van La Louvière)

2022: Adrien Grimmeau (Directeur van ISELP), Marie Papazoglou (freelance curator) en Christophe Veys (curator, verzamelaar en Directeur van Centre de la Gravure et de l’Image imprimée van La Louvière)

2021: Marie Papazoglou (freelance curator) en ChristopheVeys (curator, verzamelaar en Directeur van Centre de la Gravure et de l’Image imprimée van La Louvière)

2020:Tania Nasielski (Adjunct Artistiek Directeur van CENTRALE voor HedendaagseKunst), Adrien Grimmeau (Directeur van ISELP), Marie Papazoglou (freelance curator)

2019:Carine Fol (artistiek directeur van CENTRALE voor Hedendaagse Kunst), Adrien Grimmeau (directeur van ISELP), Marie Papazoglou (freelance curator) 

2018:Edmond Benisti (schilder), Aliénor Debrocq (journalist en professor aan ARTS2 in Bergen), Carine Fol (artistiek directeur van de CENTRALE voor Hedendaagse Kunst)

2017:Monique Alluin (docente aan Arba ESA in Brussel), Benjamin Alvarez (directeur van de galerie Brussels Art & Flux), Jean-Pierre Vlasselaer (honorair hoofdattaché voor de beeldende kunsten van de Fédération Wallonie-Bruxelles)

2016:Edmond Benisti (schilder), Stéphanie Jacque (kunsthistorica), Jean-Pierre Vlasselaer (honorair hoofdattaché voor de beeldende kunsten van de Federatie Wallonië-Brussel), Eduardo Cereceda (fotograaf en programmeur van het Maison de l'Amérique latine)

2015:Edmond Benisti (schilder), Fatmir Limani (schilder), Eduardo Cereceda(fotograaf en programmeur van het Maison de l'Amérique latine)

2014:Edmond Benisti (schilder), Fatmir Limani (schilder), Eduardo Cereceda(fotograaf)

2013:Edmond Benisti (schilder), Frédéric Van Craenenbroeck (directeur van de Galerie.be)

2012:Edmond Benisti (schilder), Frédéric Van Craenenbroeck (directeur van de Galerie.be) en François Liénard (collagist, redacteur, curator en hoogleraarEsthetiek en Kunstgeschiedenis)

2011:Christian Rolet (schilder), Olivier Devos (glaskunstenaar, docent aan de Cours des Métiers d'Art du Hainaut) en François Liénard (collagist, uitgever, curatoren hoogleraar Esthetiek en Kunstgeschiedenis).

Sluiten ×
Lees meer