MENU

STICHTING

De private Stichting Carrefour des Arts werd in 2008 opgericht onder impuls van liefhebbers van hedendaagse kunst zich zorgen makend over de moeilijkheden ondervonden door jonge kunstenaars om een gunstige context te vinden voor de ontwikkeling van hun kunst.

De Stichting is zich bewust van de noodzaak om optimale voorwaarden te scheppen met het oog op sereen creatief werk en heeft haar steun van bij het begin gericht op jonge kunstenaars met een globale visie op hun behoeften.

De residentie werd geopend in 2011 en biedt jaarlijks aan vier kunstenaars, op basis van hun kandidatuur geselecteerd door een jury van kunstprofessionals, goed verlichte en gezellige ateliers aan, gelegen in het centrum van Brussel. De jonge laureaten kunnen hun individuele projecten uitvoeren onder begeleiding van een professionele kunsthistoricus die hen helpt om hun roeping tot uitdrukking te brengen.

DOOR HEN GOEDE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN BEVOORRECHTE ONDERSTEUNING TE BIEDEN, ONTLAST DE STICHTING DE KUNSTENAARS EN STELT HEN IN STAAT HUN ROEPING TE VERVULLEN

De kunstenaars genieten van een maandelijkse toelage voor de aankoop van hun materiaal. Een tentoonstelling van hun werk, stelt hen in staat de residentie af te sluiten met een publieke presentatie van hun verwezenlijkingen.

Door middel van tentoonstellingen en andere incidentele activiteiten wil de Stichting ook na afloop van hun residentie betrokken blijven bij de kunstenaars. Deze brede en aandachtige inzet van de Stichting heeft de opkomst van vele jonge talenten gesteund en met trots kan de Stichting onder haar vroegere fellows kunstenaars tellen die zich aan hun roeping hebben kunnen wijden en die hun werk over de hele wereld tentoonstellen.

ORGANISATIe

De Stichting wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit

Catherine Ming, President
Guy Schmitt
Sylvie Dubois

De artistieke directie van de Stichting is in handen van:
Laura Neve, kunsthistorica

Contact

Artistieke directie / Pers Contact :
Laura Neve
laura@carrefourdesarts.be
+32 (0) 473 46 35 87

Kunstenaarsateliers
Vaartstraat, 77-79
1000 Brussel
Route ↗︎

Zetel
Arduinkaai, 35
1000 Brussel